VIER Business Intelligence

Visualisation of Information for Executive Reporting

VIER BIBusiness Intelligence (BI) is een strategisch instrument dat u op de hoogte houdt van de stand van zaken in uw organisatie en u in staat stelt te bepalen wanneer en waarop u kunt (bij)sturen. BI consolideert informatie en presenteert die op een toegankelijke en begrijpelijke manier: in getallen, grafieken, dashboards of scorecards, al naar gelang uw behoefte. Zo houdt u zicht op uw Key Performance Indicatoren (KPI's). Ook is het mogelijk gegevens uit het verleden te gebruiken om daarmee trends in de toekomst te voorspellen.

VIER BI biedt jarenlange ervaring in dit vakgebied en past haar uitgebreide kennis en kunde toe om BI op de juiste wijze in uw organisatie in te passen. Klein en praktisch of strategisch en veel omvattend. De menselijke factor is daarbij van belang: de onderlinge interactie vertaalt zich in helder doelstellingen waardoor we gezamenlijk de meeste geschikte, concrete en meetbare oplossingen vinden voor uw vraagstukken. 

 
Nieuws